СУ „Васил Левски“ гр.Бойчиновци

СУ „Васил Левски” е с дванадесеткласно обучение – дневна форма и непрофилирана подготовка.
Първи чужд език:
– английски език
Втори чужд език:
– немски език
Обучението в училището се води от 20 квалифицирани специалисти.
Училището предлага разнообразни извънкласни форми в съответствие с интересите на учениците. Работи по различни национални програми и проекти.

История

Родено в зората на свободата, училището в Бойчиновци съществува от 1880 година.
1883 г. се построява специална училищна сграда с една класна стая от кмета Стамен Денков и Младен Тодоров, които става учител.
1889 г. учителят Тома Давидов с помоща на населението загражда училищния двор с плет.
През 1906 г. избухва голям пожар.Селото изгаря, изгаря и голяма част от архива на училището.
През 1912 г. учителят Давид Генчев построява още една класна стая.
През 1913-1914 г. училището е с две паралелки в които са се обучавали слято по две отделения.
1917-1918 г. – война.Учителят Давид Генчев – войник.Учебните занятия са прекъснати.Училището е превърнато последователно в болница, казарма, склад, община.

През 1921-1922 г. се поставя началото на прогимназия.Открива се първи прогимназиален клас.Учебните занятия се водят в частни къщи на гарата.Прогимназията става пълна трикласна през 1924-25 г.
През 1929-1930 г. под формата на генерален ремонт на мястото на съществеващата училищна сграда е построена нова с три класни стаи ( сега съществуващата сграда във втори квартал ).
През 1935-1938 е изградена сегашната училищна сграда на един етаж, в която на 15.09.1938 г. тържествено се обединява началното училище от селото и прогимназията от гарата в едно основно училище.
През 1959-1960 г. е построен втория етаж на училищната сграда.
От 1960-1961 година училището е осмокласно.
След 1991 г. училището продължава с гимназиална степен и издаване на дипломи за средно образование.