Георги Ценов Николов

 • директор: 1992 г. – 1995 г. ; 1998 г. –
 • магистър по специалността „информатика и инф. технологии“
 • втора професионална квалификационна степен
 • множество допълнителни квалификации и специализации

Преподаватели в начална степен

 • 1 клас – Мариана Цветанова
 • 2 клас – Дияна Кирилова
 • 3 клас – Елена Иванова
 • 4 клас – Десислава Георгиева

Преподаватели по български език и литература

 • Мария Иванова

Преподаватели по английски език

 • Мариана Георгиева

Преподаватели по математика и инф.технологии

 • Даниела Славчева

Преподаватели по история и география

 • Георги Георгиев

Преподаватели по биология  и химия

 • Пламенка Цветанова

Преподаватели по физическа култура и спорт

 • Теодора Йотова

Учители ЦДО

 • Красимира Георгиева
 • Роцица Величкова