Георги Цветанов Георгиев

 • директор: 2022-
 • магистър по специалността „география и икономика“
 • четвърта професионална квалификационна степен
 • множество допълнителни квалификации и специализации

Преподаватели в начална степен

 • 1 клас – Десислава Георгиева
 • 2 клас – Мариана Цветанова
 • 3 клас – Дияна Кирилова
 • 4 клас – Елена Иванова

Преподаватели по български език и литература

 • Росица Величкова

Преподаватели по английски език

 • Слави Димитров

Преподаватели по математика и инф.технологии

 • Даниела Славчева
 • Георги Николов

Преподаватели по история и география

 • Пламенка Борисова

Преподаватели по биология  и химия

 • Пламенка Цветанова

Преподаватели по физическа култура и спорт

 • Теодора Йотова

Учители ЦДО

 • Красимира Георгиева
 • Мария Иванова