Георги Ценов Николов

 • директор: 1992 г. – 1995 г. ; 1998 г. –
 • магистър по специалността „информатика и инф. технологии“
 • втора професионална квалификационна степен
 • множество допълнителни квалификации и специализации

Преподаватели в начална степен

 • 1 клас – Дияна Кирилова
 • 2 клас – Елена Мартинова
 • 3 клас – Десислава Георгиева
 • 4 клас – Мариана Цветанова

Преподаватели по български език и литература

 • Росица Величкова
 • Мария Иванова

Преподаватели по английски език

 • Мариана Георгиева

Преподаватели по математика и физика

 • Емилия Видолова

Преподаватели по информатика и ИТ

 • Даниела Славчева

Преподаватели по история и цивилизация

 • Георги Георгиев

Преподаватели по география и философски цикъл

 • Красимира Георгиева

Преподаватели по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

 • Пламенка Цветанова

Преподаватели по физическа култура и спорт

 • Емилиян Стоянов

Учители ЦДО

 • Георги Първанов
 • Найда Илиева